Napisane przez 6:46 pm Porady

Matryca Eisenhowera – prezydencka metoda zarzadzania czasem

Macierz Eisenhowera może pomóc w zarządzaniu czasem

Matryca Eisenhowera, znana również jako metoda kwadrantów Eisenhowera, to narzędzie zarządzania czasem opracowane na podstawie myśli prezydenta Stanów Zjednoczonych – Dwighta D. Eisenhowera. Metoda ta pomaga w priorytetyzacji zadań, uwzględniając ich ważność i pilność. Macierz Eisenhowera jest szczególnie przydatna w podejmowaniu decyzji dotyczących tego, nad czym skupić się w pierwszej kolejności, co zlecić innym osobom oraz co odłożyć na później lub całkowicie zignorować.

Jak wygląda Matryca Eisenhowera?

Matryca Eisenhowera dzieli zadania na cztery kategorie, reprezentowane przez cztery kwadranty (ćwiartki):

  1. Ważne i pilne (Kwadrant I): Te zadania są zarówno ważne, jak i wymagają natychmiastowego działania. Przykłady to sytuacje kryzysowe, nagłe problemy czy terminy, które należy pilnie dotrzymać. Takie zadania powinny być wykonane jak najszybciej.
  2. Ważne, ale niepilne (Kwadrant II): Te zadania są istotne dla osiągnięcia celów długoterminowych, ale nie wymagają natychmiastowego działania. Przykłady to planowanie, rozwój umiejętności czy budowanie relacji. Pracując nad zadaniami z tego kwadrantu, zapobiega się powstawaniu sytuacji kryzysowych i zwiększa się efektywność.
  3. Nieważne, ale pilne (Kwadrant III): Te zadania wydają się wymagać natychmiastowego działania, ale w rzeczywistości nie są istotne dla osiągnięcia celów. Przykłady to niektóre telefony, e-maile czy spotkania. W miarę możliwości takie zadania powinny być delegowane innym osobom.
  4. Nieważne i niepilne (Kwadrant IV): Te zadania nie przyczyniają się do osiągnięcia celów ani nie wymagają natychmiastowego działania. Przykłady to przeglądanie mediów społecznościowych, oglądanie telewizji czy inne rozrywki. Zadania te powinny być ograniczone lub całkowicie wyeliminowane.

Korzystając z matrycy Eisenhowera, można lepiej zorganizować czas i zasoby, koncentrując się na zadaniach, które mają największy wpływ na osiągnięcie celów.

W efekcie pozwala to na większą efektywność, lepsze zarządzanie stresem i wyższą produktywność. Stosowanie tej matrycy można skutecznie łączyć z innymi sposobami zarządzania czasem, w tym zdobywającą coraz większą popularność metodą Pomodoro

(Visited 38 times, 1 visits today)
Zamknij