Napisane przez 4:56 pm Rozwój osobisty

Czym jest podświadomość, i co o niej wiemy?

podświadomość wpływa na nasze życie codizenne

Podświadomość jest obszarem naszego umysłu, który fascynuje zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi. Wielu z nas zna uczucie nagłego oświecenia, wystąpienia przeczucia lub też znalezienia odpowiedzi na problem, który wydawał się nie do rozwiązania. Przykładów na występowanie podświadomości w naszym codziennym życiu jest wiele, choć często nie zdajemy sobie sprawy z wpływu jaki ten obszar naszego życia ma na nasze działania. Poniższy artykuł przybliży Ci podświadomość i pokaże, dlaczego warto skupić się na jej poznaniu.

Podświadomość w kilku zdaniach

Czym jest podświadomość? Definiuje się ją jako aspekt naszej świadomości, który nie jest obecny w naszej aktualnej świadomości, ale który jest w stanie wpływać na nasze myśli, emocje i działania. To jest miejsce, gdzie gromadzone są nasze przekonania, wspomnienia, umiejętności, a nawet nasze marzenia senne[1].

Badania podświadomości

Sigmund Freud – znany na całym świecie twórca psychoanalizy – był jednym z pierwszych naukowców, którzy próbowali badać i zrozumieć podświadomość. Freud sugerował, że nasza podświadomość jest pełna ukrytych pragnień i konfliktów, które wpływają na nasze zachowanie i decyzje[2]. Pomimo tego, że niektóre z teorii Freuda były kontrowersyjne, jego praca otworzyła drogę do dalszych badań nad podświadomością.

W latach 80. XX wieku, z wykorzystaniem nowych technologii – między innymi rezonansu magnetycznego – naukowcy zaczęli odkrywać fizyczne dowody na istnienie podświadomości. Badania pokazały, że podświadomość działa na poziomie mózgu, zanim staniemy się świadomi naszych myśli czy decyzji[3] .

Jak podświadomość kształtuje nasze życie?

Jedno z najbardziej powszechnych badań nad podświadomością koncentruje się na wpływie podświadomości na proces decyzyjny. Badania przeprowadzone przez Dr. Johna Bargha z Yale University pokazały, że nasze podświadome umysły często podejmują decyzje, zanim zdajemy sobie z tego sprawę[4].

Podświadomość odgrywa także kluczową rolę w uczeniu się i przetwarzaniu informacji. Dzięki podświadomości możemy automatycznie wykonywać skomplikowane zadania, takie jak jazda samochodem lub granie na instrumencie. Badania przeprowadzone przez Dr. David Oakley z University College London wykazały, że podświadomość pozwala nam wykonywać te zadania bez świadomego myślenia[5].

Podsumowując, choć nasza wiedza o podświadomości jest nadal ograniczona, wiemy, że odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu. Nasza podświadomość wpływa na nasze decyzje, nasze uczenie się, a nawet na nasze emocje i zachowania. Chociaż podświadomość może wydawać się tajemnicza, badania naukowe coraz bardziej pomagają nam zrozumieć jej istotę i działanie.

Źródła:
[1] Joseph, P. (2013). The architecture of the mind: Freud and neuroscience. American Journal of Psychiatry, 170(5), 500-510.
[2] Freud, S. (1920). Beyond the Pleasure Principle. SE, 18: 1-64.
[3] Soon, C. S., Brass, M., Heinze, H. J., & Haynes, J. D. (2008). Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature neuroscience, 11(5), 543-545.
[4] Bargh, J. A., & Morsella, E. (2008). The unconscious mind. Perspectives on Psychological Science, 3(1), 73-79.
[5] Oakley, D. A., & Halligan, P. W. (2013). Hypnotic suggestion: opportunities for cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(8), 565-576.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Zamknij