Joseph Murphy to przede wszystkim autor książek, które osiągnęły status bestsellerów. Książki Murphy’ego stały się ponadczasowymi poradnikami egzystencjalnymi. Autor uczy w nich efektywnego wpływania na podświadomość. Informuje, jak dokonywać modyfikacji szkodliwych schematów myślowych, mogących prowadzić nawet do poważnych chorób. Ten prekursor pozytywnego myślenia pokazuje, w jaki sposób dzięki właściwym afirmacjom zwalczać wszelkie dolegliwości zarówno w sferze psychiki, jak i fizyczności. Uznany mistrz duchowy uświadamia nam na niezliczonych kartach swej twórczości, że możemy wieść pełniejsze, bogatsze i szczęśliwsze życie, wykorzystując wytrwale siły drzemiące nie gdzie indziej jak w nas samych. Udowadnia, że jesteśmy w stanie zwiększyć swoją witalność, pokonać przeciwności losu i osiągnąć harmonię, czerpiąc moce jedynie z własnego wnętrza — niewyczerpanego źródła bogactwa.

Joseph Murphy w całym swoim dorobku znakomicie łączył wiedzę na poziomie doktoranckim zarówno z zakresu religioznawstwa, jak i filozofii oraz prawa. W swoich pracach zajmował się studiowaniem istoty człowieka, przejawiającej dwoistą naturę: umysłową i duchową. Prowadził wykłady na wszystkich kontynentach i wiele razy otrzymywał tytuł doktora honoris causa.

Odkrycia i myśli J. Murphy’ego efektywnie wspierają ludzi, łaknących znaczących zmian w swoim życiu. Rzesza fanów poznaje je dzięki cenionym na całym świecie publikacjom książkowym czy nagraniom kasetowym.
Przemyślenia tego niezwykle popularnego głosiciela Nowej Myśli sprawiają, że czytelnik znajduje w sobie samym źródło mocy, by uwolnić się od wszelkiego strachu czy cierpienia i w końcu osiągnąć swoje najważniejsze życiowe cele. Jego sztandarowy poradnik to "Potęga Podświadomości" - książka sprzedała się w nakładzie miliona sztuk i została przetłumaczony na siedemnaście języków. Jest pierwszą pozycją tego autora wydaną w naszym kraju.

"Potęga Podświadomości"

Joseph Murphy podobnie jak Sigmund Freud i Carl Gustav Jung opiera swoje idee na symbolu góry lodowej, której znaczna większość znajduje się pod taflą wody i jest niedostrzegalna. Tak samo nieświadomość stanowi znamienitą większość ludzkich procesów myślowych, więc o efektach naszych działań decyduje motywacja z poziomów niejawnych, podświadomych. „Potęga podświadomości” unaocznia zatem na swych dwustu pięćdziesięciu stronach wszelkie procesy psychiczne, które zachodzą poza naszą świadomością. Autor wskazuje jednak, że te zjawiska stanowią integralną część ludzkiej osobowości. Sugeruje, że możemy je wykorzystywać celowo i wedle naszego zamysłu. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu specjalnych metod, opisanych w tej książce. Techniki te ukazują nowe obszary i możliwości umysłu. Lektura „Potęgi podświadomości” pozwala spostrzegać się jako sternika na własnym okręcie, posiadacza klucza do furtki pełniejszego życia. Czytelnik nauczy się umiejętnie wykorzystywać to narzędzie do pomocy nie tylko sobie, ale i swoim najbliższym.
Autor zapewnia w przedmowie poradnika, że jego treść odkryje przed czytelnikiem niesamowitą siłę, która umożliwi wyzwolenie się z szarpanin i zmagań, uwolni od przygnębienia i niepowodzeń. W kolejnych słowach przedstawia cel napisania „Potęgi podświadomości”, gwarantując obdarowanie czytającego magiczną mocą pokonywania problemów. Autor sugeruje, że lektura ta może przyczynić się znacząco do zdobycia należnej czytelnikowi pozycji, wyzwoli od wszelkich cierpień i doprowadzi wprost do krainy obfitującej w wolność, szczęście i spokój ducha. Wreszcie podsumowuje niezwykłą moc podświadomości czytelnika jako siłę uzdrawiającą i budującą drugą młodość. Podaje też przykład cudowności tytułowej potęgi, przywołując swoje osobiste doświadczenie życiowe, jakim było wyleczenie ze złośliwego wrzodu — mięsaka.

Murphy zachęca do kilkukrotnego przeczytania „Potęgi podświadomości” celem zwiększenia skuteczności wpływania przez czytelnika na swą podświadomość. Autor składa obietnicę nauczenia efektywnych technik, odkrywających nieskończone rezerwy mocy psychicznych, których użycie spełni wszystkie nasze pragnienia. Ze wstępu dowiadujemy się także, że choć każdy człowiek dokonuje w swym życiu niezliczonych modlitw, to sztuką jest modlić się „skutecznie”. Dzięki tej lekturze znajdziemy odpowiedź na pytanie dlaczego nasze modlitwy wydają się nie być wysłuchane. Rozwiejemy też z powodzeniem wiele swoich wątpliwości, odnajdziemy właściwą odpowiedź nawet w momentach pełnych wahań. Śmiało można ochrzcić zatem tę książkę mianem poradnika, a J. Murphy’ego zaliczyć do grona najlepszych światowych mówców motywacyjnych.

„Potęga podświadomości” obdarowuje czytelników magiczną siłą przemian, mocą leczącą rany i przynoszącą ukojenie duszy, dręczonej lękami, nędzą, niepowodzeniami, brakami i rozczarowaniami. Książka składa się z dwudziestu rozdziałów, które warto choćby streścić. Niniejszym pozwalam sobie na ich szybkie skomprymowanie.
Lektura rozdziału pierwszego wskazuje czytelnikowi, że za pomocą swoich wcześniejszych usilnych i pewnych ufności sugestii może cieszyć się on całkowitym zdrowiem. Dowiadujemy się, że siłą sprawczą wszystkich sytuacji są nasze myśli. Uczymy się także, by nie sabotować samych siebie stwierdzeniami typu: „Na to mnie nie stać”.
Dział drugi niesie ciekawą poradę odnośnie konieczności myślenia o rzeczach wyłącznie dobrych, by zaprogramować sobie ich urzeczywistnienie. Zdecydowanie należy unikać pochopnych wypowiedzi, bo nasza podświadomość nie zna się na żartach. Autor wskazuje także na ważne prawidło interakcji międzyludzkich: otrzymujemy to, co sami innym dajemy. Należy więc być uczynnym i pogodnym, a cudze sugestie i poglądy definitywnie odrzucić.
Z rozdziału trzeciego wyciągamy równie interesujące nauki, przekonujące do wpajania sobie tylko pozytywnych treści i chętnego stwarzania we własnej wyobraźni żywego obrazu sukcesu. Ponosimy rozczarowanie, gdy krążymy myślami wokół problemu a nie celu.

Dalej uświadamiamy sobie, że wszelkie choroby mają swój początek w umyśle. Jedyną zasadą uzdrowicielską jest zaś wiara, a mocą — podświadomość.
W piątym rozdziale autor zapewnia, że możliwie wyraziste wyobrażenie sobie spełnienia swoich pragnień i uznanie ich za już zaistniałe, pozwoli niebawem nadejść sukcesowi.
Szósty rozdział obfituje w szereg technik, metod budowy szlachetniejszego życia. Tłumaczy też sztukę autentycznej modlitwy.
Kolejny dział zachęca do zorganizowania sobie nowego ciała poprzez trwałą i pozytywną modyfikację przekonań. Fizycznie bowiem co jedenaście miesięcy ciało ludzkie całkowicie regeneruje swoją materię.
W dziale ósmym poznajemy swój największy walor — wyobraźnię, który warto wykorzystywać do kreowania dobrych i pięknych afirmacji.

Potęga podświadomości może też znacznie ułatwiać osiągnięcie bogactwa materialnego. Dzięki postanowieniu bycia zamożnym i wykazywaniu konsekwencji w tak obranym kierunku, zamiast pielęgnowania w sobie zazdrości i chciwości wobec bliźnich, możemy zdobyć majątek.
Jako szkodliwe dla nas jawi się zadowolenie rzeczami obligatoryjnymi w egzystencji i potępianie posiadania pieniędzy; zamiast tego warto przyznać sobie prawo do śmiałego obracania nimi.

Murphy zwraca też uwagę, że człowiek sukcesu nie jest egoistą, lecz wykazuje się empatią i chęcią służenia innym. Warto wybrać sobie dziedzinę zainteresowań i doskonalić się w niej, a w razie jakichkolwiek przeszkód, próbować rozwiązać kłopoty najpierw drogą rozumową.
Lektura „Potęgi podświadomości” uczy, że w nas samych tkwią nieskończone pokłady uzdrawiającej energii. A kiedy tylko nauczymy się ufać tym wewnętrznym siłom, w naszym życiu nastanie wszelka pomyślność.

Inne znane dzieła

W 1970 roku wydano „Sekrety I Ching” ( The Secrets of the I Ching), opierającą się na starożytnej filozofii Chin. Tytułowy I Ching to najstarszy dokument chiński zwany Księgą Przemian. Bazując na jej mądrości, Dr Murphy przedstawia pomocny wzór w rozwiązywaniu codziennych problemów, bądź podejmowaniu życiowych decyzji, a także opisuje techniki osiągania spokoju duszy. Autor pomaga odkryć czytelnikowi niezwykły potencjał jego umysłu i połączyć go z prawdami zawartymi w I Ching. W rezultacie może on uzyskać istotne odpowiedzi na pytania dotyczące kariery, rodziny, czy miłości.

Energia kosmosu”( The Cosmic Energizer: Miracle Power of the Universe), ukazana w 1974 roku, napisana jest w formie przewodnika. Książka zawiera wiele modlitw oraz różnych form medytacji, które kieruje się do „Wielkich Mocy Kosmosu”. Według Murphiego siły te kierują człowieka na ścieżkę bogactwa i szczęścia.

Kolejne dzieło Dr Murphy to „Dar intuicji: myśli kształtują życie” (Psychic Perception: the magic of extrasensory Power). Mówi o ludzkiej umiejętności pozazmysłowego poznania, która pozwala przewidzieć niektóre sytuacje. Zdolności te mogą być wykorzystywane przez człowieka, wzbogacając jego życie. Murphy przedstawia techniki operowania tą umiejętnością, w celu uzyskania wymiernych korzyści.

W książce „Prawa umysłu” (How to Use the Laws of Mind), wydanej w 1980 roku, autor opisuje działanie umysłu, a także jego cudowną moc uzdrawiania ciała. Murphy dokonuje analizy cudownych uzdrowień Jezusa, opisanych w Nowym Testamencie i tłumaczy jak można w prosty sposób zastosować się do tych “biblijnych” wskazówek, lecząc siebie i innych. Autor podkreśla, iż treści zawarte w Piśmie Świętym opisane są poprzez parabole, alegorie, porównania lub metafory, dlatego też nie można ich interpretować dosłownie. Według Murphiego jesteśmy dziećmi nieskończoności, żyjącymi by osiągać wszystko, czego tylko zapragniemy.

Kolejna książka „Mądrość biblijna”(Great Bible truths for human problems) przedstawia biblię jako historyczną i alegoryczną „instrukcję obsługi” ludzkiego umysłu, który posiada dwie strony- świadomą i podświadomą, które nieprzerwanie wpływają i przenikają się na wzajem. Niemal każda strona książki przedstawia ten mechanizm. Dr Murphy podkreśla fakt, iż myślenie tworzy los, dlatego człowiek powinien stronić od negatywnych myśli, natomiast dbać o te dobre.
Dr Joseph Murphy wielokrotnie powtarzał, iż całe jego życie zawarte jest w jego książkach.

Jak każda twórczość, również ta Josepha Muphy'ego nie obeszła się bez krytyki. Sam fakt zakładania Kościoła i głoszenia w nim na podstawie Biblii, twierdzeń sprzecznych z nauczaniem Kościoła Chrześcijańskiego, jest nieco kontrowersyjne. Wielu nie zgadza się interpretacją i wykorzystywaniem biblijnych cytatów przez Josepha Murphy'ego, który jakby zepchnął rolę Boga w naszym życiu, zastępując go niemal wyłącznie podświadomością. Nowszy nurt pozytywnego myślenia nie wkracza tak bardzo w religię, oddziela wiarę religijną z działaniem podświadomości. Również sama filozofia pozytywnego myślenia, afirmacji i autosugestii nie wszystkich przekonuje, a zdaniem niektórych psychologów może czasem zaszkodzić. Nie zmienia to jednak faktu, że dzieła Murphy'ego są czytane przez kolejne pokolenia i nie przechodzą do lamusa.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież